Sophia Amor Opleiding

Spiritueel Meesterschap: Wijsheid en Liefde als weg naar Zelfrealisatie
Bewustzijn, levenskracht en transformatie zijn de kernwoorden in deze rijk geschakeerde opleiding. Je leert je persoonlijk leven vorm te geven en bij je eigen bestemming te komen.

Sophia Amor opleiding
Je ontwikkelt meesterschap door de relatie die je gaat leggen met de bron en leert deze relatie te onderhouden. Je traint het bewustzijn dat de Bron in jou is, de stem IK BEN, de ‘innerlijke autoriteit’, waarmee je altijd in directe verbinding kan staan, zonder uiterlijke ‘instantie’.
Het verkrijgen van de innerlijke zekerheid dat jouw leven is verweven in een groter geheel waar in je actief leiding neemt. Je geeft betekenis aan je leven en leert tekens te verstaan via creativiteit, spiritualiteit, persoonlijke readings.
De opleiding wordt afgerond met een inwijding en een certificaat. Je kunt het geleerde gebruiken in je eigen leven en werk.
Wil je verder gaan in Spirituele Ondersteunende Samenwerking (SOS) en leraar worden in de Sophia Amor Academy dan is er een intensive traject waarin je je eigen discipline en talenten kunt integreren in wijsheid en liefde als weg naar Zelfrealisatie.
De opleiding bestaat uit 4 weekends.
De thema’s van de weekends zijn:
Verwondering, Verbinding, Vernieuwing en Verwezenlijking.

Thema I Verwondering staat in het teken van nieuwe perspectieven ontwikkelen in het kader van je Intentie, Motivatie, Bestemming.
* Wat kom ik tegen in mijn leven aan weerstanden, obstakels etc. concreet in het hier en nu (de zogenaamde donkere of nigredofase)
* hoe ga ik dat omzetten (de zogenaamde witte of albedofase)
* wat werkt voor mij (de rode of rubedofase)en
* hoe zet ik die gewonnen kracht in, de ‘gouden’fase, Ik Ben.
Ieder mens maakt eigenlijk continu deze processen in verschillende stadia en soms tegelijkertijd mee.

Belangrijk is hoe ga ik daarmee om vanuit liefde naar mezelf en anderen, in wijsheid en innerlijk weten in plaats van speelbal te zijn van omstandigheden of telkens impulsief te reageren op alles wat zich aandient.

Thema II Verbinding de relatie leggen met diepere lagen in jezelf, de wereld en het universum.
Omzetten van weerstand in actie, van diepte in hoogte.
Hoe kun je je potentiële bron, je Zelf in de dagelijkse praktijk uitdrukken
en tegelijkertijd dienstbaar zijn.

Thema III Vernieuwing: de kracht van creativiteit in werking stellen.
Identiteit en transformatie zijn de sleutelelementen die in dit weekend via inleidingen en oefeningen aan bod komen.

Thema IV Verwezenlijking: de aanvaarding van het universele mens zijn.
Architectuur van een nieuwe dimensie.
In dit thema komt alles samen en werk je aan een krachtig instrument om je te ondersteunen op je levensweg.
In elk weekend wisselen informatie, verwerking via (creatieve) opdrachten en reflectie elkaar af. Een uitgebalanceerde aanpak voor lichaam, ziel en geest.
Samenvattend:
• omgeving waar je leert aan jezelf en aan elkaar
• op creatieve wijze vormgegeven
• interdisciplinair
• interreligieus
• intercultureel
Opwindend en veelzijdig programma.

Voorwaarden
Voor alle programma's geldt verder dat afronding van de voorgaande programma's vereist is. Om bijvoorbeeld Vernieuwing te kunnen volgen, dien je Verbinding gedaan te hebben.

Ondersteunende literatuur:
HEMELPOORTEN, 39 openingen tot wijsheid, liefde Het IK BEN in kaart gebracht, Madama, verkrijgbaar bij Sophia Amor Academy met persoonlijke opdracht van Madama.
'het manuscript IK BEN MARIA HOOP, de kwetsbare kracht van dienstbaarheid in gelijkwaardigheid'.
De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn, 366 inspiratiebronnen in woord en beeld.
Daarnaast zullen ook muziek, poëzie en inspirerende teksten deel uitmaken van de programma's.
Certificering
Alle deelnemers die de Academy volledig en met goed resultaat afronden, ontvangen een certificaat van Sophia Amor Academy en een kunstwerk naar keuze uit een voor dit doel samen te stellen collectie. Met dit certificaat wordt de afgestudeerde gehouden te werken in de geest van Sophia Amor met Hemelpoorten als coaching en kennis instrument.
Na het succesvol afsluiten van de opleiding kunnen deelnemers leraar worden na het volgen van een Intensive en vanuit hun eigen talenten een bijdrage aan de opleiding leveren. In die zin is het een organisch groeiende organisatie waarbij de basis altijd gevormd wordt door het gedachtegoed Sophia Amor: Wijsheid – Liefde.

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS