'De grens tussen dood en leven is er niet', in dit gesprek met Yvon, draag ik mijn gedicht Cosmogenesis voor en vertel iets over het gelijknamige schilderij.

Cosmogenesis

Sta op in al Mijn Glorie
Ik blaas nu de Victorie
Ik Ben de levensgeest
die er altijd al is, was
en zal zijn geweest.

in de diepte van je schoot
ligt het kostbaar kleinood
dat jou wil ontmoeten en groeten
door je eigen leven te geven
aan het Universele Leven
word je verweven met het Al.

Vier het betoverende mysterie
van innige harmonie
door het loslaten van je ik
verkrijg je het IK BEN…

In vrije val
in buitelende vrijheid
de oersprong
naar de oorsprong
het Kosmisch Bewustzijn.

©Madama 2012

Cosmogenesis

Arise in My Glory
now I sound the Victory
I Am the Spirit of Life
that always is, was and has been.

In the depth of your womb
lies the precious gem
that will meet and greet you
by sacrificing your own being
to Universal Life
you will be intertwined with the One.

Celebrate the enchanting mystery
of inner harmony
by releasing your ego
you obtain the I AM…

In free fall
in tumbling freedom
the Ur jump to the Origin
Cosmic Consciousness.

©Madama 2012