ArtVentures

Wat is een ArtVenture?
ArtVentures zijn thematisch vormgegeven 'events' op verzoek van groepen/bedrijven/opleidingen. Afhankelijk van het thema, worden bijeenkomsten ontwikkeld, die mensen optimaal uitdagen om zelf vorm te geven aan leven en werk. Naar aanleiding van het thema gaan deelnemers zelf aan het werk, waarna ze een kort persoonlijk consult krijgen en met gerichte vragen volgens de werkwijze van leiding nemen, de dag afsluiten. Een ArtVenture kan een eenmalig 'event' zijn of onderdeel uitmaken van een organisatie veranderingstrajec

Doel is een ervaring te krijgen, inzicht en perspectief te ontwikkelen: vormgeven aan je dagelijks leven. Elke ArtVenture is een avontuur, wordt gemaakt in overleg met de opdrachtgever en naar gelang doel, doelgroep en te behalen resultaat wordt een vorm geconstrueerd, die bij deze opdracht past. Mensen worden aangesproken op hun capaciteit tot creatief en dynamisch leiding nemen op alle niveau's.

ArtVenture 1

 

artventure schildersessie 2

Een ArtVenture is een structuur die:

• mensen aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid
• buiten kaders treden stimuleert
• veranderingsprocessen bevordert
Resultaat:
• enthousiasme en bezieling
• het maken van een zelfanalyse
• inzicht in jezelf en anderen
• werken aan toekomstvisie/plan van aanpak

Methode
Kunst als communicatie, als bron van levensenergie creëert een toegangspoort naar het ervaren van een nieuwe dimensie.
We gaan daarbij uit van het E3 model: Door de mens aan te spreken op zijn Essentie komt Energie vrij die je om kunt zetten in je dagelijkse Existentie. Dit is een integrale aanpak om essentiële waarden in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen/vormgeven en vanuit je authentieke zelf dynamisch leiderschap te ontwikkelen.
Wezen en werk verweven in het dagelijks leven in harmonie met zingeving.

De verschillende disciplines (beeldende kunst, muziek, teksten) van Madama Art kunnen daarbij zowel actief als passief worden gebruikt. Ook de theorie en methode van 'Leiding nemen' ontwikkeld door Dr. Ida Guinée maakt deel uit van de bouwstenen.

Enkele Gebruiksmogelijkheden:
Een ArtVenture kan onderdeel uitmaken van een veranderingstraject, waarbij de groep via kunst als communicatie middel op een andere wijze met zichzelf en met elkaar in gesprek komt. De toon en kwaliteit van de communicatie wordt op een ander niveau getrokken. Het gaat om wezenlijke zaken zoals: wie ben jij, waar sta je voor, wat wil je bereiken en hoe ga je dat met anderen doen.

Een ArtVenture kan onderdeel uitmaken van een opleidingstraject, waarbij bepaalde vraagstukken of theorieën op een andere dan cognitieve manier worden vertaald.
Het kan gaan om persoonlijke ontwikkeling of leiderschap.

Een ArtVenture kan ook een zinvolle invulling zijn van een bezinningsdag, de spreekwoordelijke 'dag op de hei' of voor een vereniging, serviceclub een andere invulling aan een avond geven. Telkens wordt maatwerk geleverd.

Trajecten:
• persoonlijk in een personal coaching traject
• in groepen met open inschrijving
• in company
• in samenwerkingsverbanden met (organisatie) veranderaars, coaches en opleiders.
Opdrachtgevers o.a. : de Baak, ING, Origin, Universiteit Nyenrode, ICt Kembit, Penitentiaire Inrichting Maastricht
Op aanvraag wordt een offerte gemaakt.

Begeleiding:
Madama, geboren in Indonesië opgegroeid in Nederland is professioneel beeldend kunstenaar, musicus en dichter. Door haar jarenlange onderzoek van kunst als middel tot zelf-realisatie en door het verwezenlijken van deze kennis in het dagelijks leven heeft ze zich ontwikkeld tot spiritueel coach. Zij inspireert mensen om hun eigen authentieke weg te ontdekken en zelf vorm te geven. Madama spreekt hen aan op hun 'Ik Ben' kwaliteit
Dr. Ida Guinée, is andragologe en jarenlang als docent en onderzoeker verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is auteur van het boek 'Leiding nemen als Optie, leven in de stroom' en heeft (inter)nationiaal leadership support trainingen gegeven. Leiding Nemen is een onderzoek, - organisatie, - en ontwerpinstrument.
Samen met Madama ontwikkelt ze projecten en programma's waarin kunst als overdracht van levenskracht centraal staat.