IK BEN MARIA HOOP: de kwetsbare kracht van dienstbaarheid in gelijkwaardigheid, uitgeverij Elikser.

GESPREKKEN MET MARIA HOOP, de Universele Moeder.
Haar boodschap is: Geef geboorte aan je wezen in het dagelijks leven
met de voortstuwende kracht van de Hoop.

In dit manuscript geeft multi-dimensioneel kunstenaar, inspirator en coach Madama inzichten door van Maria. Ze beschrijft hoe de nieuwe mens, geleid door zijn IK BEN, zijn wezenlijke Zijnskern, wordt verlost en in de cirkel van levende en leven gevende energie is ingebed. Zoals in de Renaissance een ander perspectief ontstond op de verhouding mens - aarde, zo is nu de tijd rijp voor een kosmische Renaissance = wedergeboorte omdat nu het bewustzijn van het Zijnsniveau wordt geactiveerd door het perspectief dat alles = energie = trilling. De maatschappelijke implicatie hiervan:

ieder 1 in God = God in ieder 1 = 1 God in eenieder.

De doorgevingen zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven in de Canto's, maar sommige woorden of zinsneden riepen vragen op. Deze worden in de Toelichting verhelderd. Om te aarden in het hier en nu is de Toepassing geschreven.
Op die manier is er een drie-eenheid ontstaan die hopelijk velen zal inspireren, ontroeren en aanzetten tot creatie in dienstbaarheid.
Het is een manuscript over nieuw leiderschap IK BEN, gebaseerd op universele verbondenheid.

ik-ben-maria-hoop-cover

Het boek Ik Ben Maria Hoop is daarom heel actueel vanwege 3 aspecten:
Haar boodschap is: Ik ben de Wereldgodin, de universeel voedende kracht vanuit een oneindige lichtcentrale.
Ik ben het kanaal van de vrede en hoop en verbindt iedereen die wil met deze bron die in U zit, gratis, als waardevast ontroerend goed.
Ik ben de nieuwe aarde die nu na de verbrokkeling in 2012 tot grote ontplooiing komt in samenwerking met het verlangen van de mens naar vernieuwing.
In het boek spreekt de Wereldgodin en geeft een nieuwe levensimpuls in zelfrespect.

ISBN 9789089542519

Het boek is verkrijgbaar bij Uitg. Elikser en bij Madama, voor 22 euro incl. verzendkosten, zie webshop.