Leiding nemen als Optie, Leven in de Stroom

Wat verstaan wij onder leiding nemen, wat is ervoor nodig om mensen daartoe te stimuleren en kan onderzoek een bijdrage leveren aan het ontrafelen van deze kwesties.

In dit boek wordt leiding nemen gezien als een manier van aanspreken. Als mensen leiding nemen kunnen ze niet alleen zichzelf maar ook anderen aanspreken en een kader aan bieden.

Leiding nemen veronderstelt dat je tegen de druk van het bestaan in, telkens weer opnieuw kan kijken : waar sta ik, wat kan ik doen, welke bijdrage kan ik leveren en hoe verhoud ik me tot anderen?

Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor je bestaan, je relatie, je werk, de organisatie. Vanuit dit perspectief kunnen telkens opnieuw andere kaders worden geconstrueerd en kan worden 'uitgebroken' uit rollen die als knellend worden ervaren.

Leiding nemen is een organisatie, onderzoek en ontwerpinstrument.

 Leiding nemen als Optie

titel: Leiding nemen als Optie, Leven in de Stroom, auteur Dr. Ida Guinée
Uitgever: Thesis Publishers Amsterdam 1994 te bestellen bij Madama Art & Consultancy