MAMMSA Stichting Madama Movement Modern Sacred Art

Creativiteit, Spiritualiteit, Empowerment

‘Op het snijvlak van kunst en leven je wezen vormgeven’.

Inleiding

‘Mijn hele leven heb ik in dienst gesteld van de kunst, en nu is het moment gekomen om de rijkdom die ik heb verzameld te delen, mensen hoop te geven en licht brengen in tijden van chaos en duisternis waarin angst regeert. Dat doe ik vanuit de Stichting MAMMSA, een ANBI Stichting zonder winstoogmerk, die ik samen met Dr. Ida Guinee heb opgericht’.

De basis vormt de Madama Art Collectie, beeldende kunst m.n. schilderijen/tekeningen/assemblages etc, teksten/poëzie, muziek en 4 boeken.
HEMELPOORTEN, IK BEN MARIA HOOP, DE NIEUWE STROMING; KUNST ALS MEDICIJN VAN ZIJN EN DE TAO VAN HET IK BEN.

Achtergrond

De Stichting Madama Movement Modern Sacred Art is opgericht om het gedachtegoed en het werk van Madama (Margareth Adama) in de breedste zin bekendheid te geven, in stand te houden en educatieve en culturele activiteiten te ontplooien.

MAMMSA komt voort uit het 50 jarig multi disciplinaire kunstenaarschap van Madama. Door alle stijlbreuken heen is de rode draad Overdracht van Levenskracht: ‘Wat betekent het om een scheppend en creatief mens te zijn, niet alleen in de beperkende betekenis van kunst maar ook in het dagelijks doen en laten met als levensfilosofie: voortdurende vernieuwing’.
Dit leidde tot het ontwikkelen van een andere visie op kunst: Kunst als bezielde materie, alles is trilling =energie. In Madama’s werk komt dat tot uiting in drie disciplines: Beeldende Kunst, Muziek en Tekst. De integratie en verwerking van persoonlijk leven in een universeel beeld.

Wat is Modern Sacred Art?

Modern Sacred Art onderscheidt zich van traditionele religieuze Sacred Art. Het is Modern/eigentijds. Het is niet gebonden aan een stijl maar staat voor: De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn.
Er komt steeds meer belangstelling voor de helende kracht van kunst in musea en wetenschappelijke publicaties. Een praktijk die wij al 25 jaar geleden ontwikkelden m.n. door de 2 zijdig beschilderde grote doeken, die zowel als partituur dienden tijdens concerten maar ook mensen uitdaagden om in stilte te kijken en hun eigen verhaal te creëren. Recent deden en doen we dat met de Kleurentempel. Modern Sacred Art is Ritual Art dat wil zeggen er zit een verhaal en betekenis achter die essentie raakt.

Kunst als Medicijn waardoor je wordt gevoed. Het is een ecologische manier van kunst ervaren en beleven, het geeft geestelijke, spirituele voeding en het verrijkt het bewustzijn. Je wordt je ervan bewust dat je een oneindig potentieel geestelijk wezen bent, een soeverein domein, een creator.

Kunstuitingen kunnen figuratief, transfiguratief, abstract of cross over zijn maar hebben gemeenschappelijk de energetische en helende werking. Het is herkenbaar in het werk van o.a. Rembrandt, Michelangelo, Van Gogh, Rothko, Niki de St. Phalle, Frida Kahlo.

Participatie Creatie Realisatie

Dat is de visie die we uitdragen en overdragen. Zowel via de verschillende kunstuitingen als in Madama Living Art Events, gesprekken, lezingen, workshops etc. Het aanspreken en activeren van de creatieve energie in ieder, als co-creator zodat een beweging ontstaat van mensen die vanuit creatie in de meest brede zin, leven en werken. Een positief levensveld creëren als tegenwicht in deze chaotische tijden. De combinatie van muziek tekst en beeld zorgt ervoor dat het gestolde beeld/energie weer vloeibaar wordt en prikkelt de verbeeldingskracht van de toeschouwers die ieder hun eigen verhaal creëren.

Open meeting space

MAMMSA wil een open meeting space zijn voor creatie, uitwisseling en ondersteuning.
Het is een in eerste instantie een virtueel museum, we organiseren exposities, geven lezingen, en verrichten alle werkzaamheden die bijdragen aan het bekend maken van Madama Movement Modern Sacred Art en het verbinden van kunstenaars die in dezelfde traditie werken. Uiteindelijk leidt dit naar een fysieke plek voor de Madama Art Collectie waar alle activiteiten ook in samenwerking met andere kunstenaars plaatsvinden.

Activiteiten het komende jaar:

Madama Living Art Event is de synergie tussen kleur-klank-denkbeeld en die synergie creëert een heelbeeld. Een levensveld waardoor de levensstroom wordt geactiveerd. Overdracht van Levenskracht het motto dat Madama al haar hele leven bij zich draagt.
Ervaar de energetische werking van kunst in de kleurentempel. Twaalf 2 zijdig beschilderde ongespannen doeken van 220 x 150 cm aan een zijde monochroom, de andere zijde een ‘embleem’ op een wit fond.
We nodigen je uit om op een andere manier te kijken en in stilte de energie van een kunstwerk te beleven. Welke kleuren en vormen spreken je aan en wat voel je daarbij. Na afloop kun je je verhaal delen als je wilt.
Focus naar binnen op jezelf, aandacht voor het kleurbeeld en de klank verbindt je met het levensveld dat wordt gecreëerd.

Concreet, Madama’s schilderijen en gedichten zijn de partituren voor haar pianospel. Daarbij kan het publiek bepalen welke schilderijen voor hen worden gespeeld.
Zo ontstaat een uniek programma in interactie met het publiek.
De focus van het publiek is naar binnen op zichzelf, tegelijkertijd is er aandacht voor het kleurbeeld/schilderij. De klank/pianospel verbindt ieder met het levensveld dat wordt gecreëerd. Een holistische aanpak van kunst met focus, aandacht en klank.

Op die manier ontstaat en tegenwicht van licht in een tijd dat mensen vaak gebukt gaan onder angst, depressies of onzekerheid gezien het huidig tijdsgewricht. Het is een ‘zachte’ manier om je eigen plek in deze wereld weer te ervaren en in die zin ook maatschappijkritisch.

Data:
Zaterdag 10 en zondag 11 december van 14.00-16.00 uur
Zaterdag 17 en zondag 18 december van 14.00-16.00 uur

De Madama Living Art Events vinden plaats in Paradama Da Esperanza Diergaarderstraat-West 15, Maria Hoop
Bijdrage 12,50 incl. koffie/thee.
Inschrijven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-22620793

Podcast Beyond Art

Wat heb je altijd willen weten over het geheim van creatie?
Wat zijn de onvermoede verbindingen tussen creativiteit, spiritualiteit en empowerment? Madama Movement Modern Sacred Art plaatst haar kunst in de context van genezende schoonheid: de helende werking van kunst. Sacred betekent heilig betekent heelwording.
Hoe kan kunst helpen om in communicatie met onszelf te treden en te ontdekken wie we echt zijn. Madama neemt je mee op een archeologische tocht naar je diepste zelf.
Teksten, schilderijen, gesprekken zijn tools om jou op die tocht te inspireren. Het geeft je inzicht in je ontwikkeling maakt je bewust van bestaande patronen en je krijgt zicht op je eigen kracht.
Elke aflevering staat een schilderij of gedicht centraal en krijg je waardevolle inzichten en inspiratie, plus een gratis weggever.
Start wordt nog nader bekend gemaakt.

Sound Healing/Medicine Music music
Schilderijen en teksten zijn de partituren voor de Sound Healing/Medicine Music concerten en het publiek kiest een schilderij dat verklankt wordt op de vleugel. Een unieke ervaring van instant composed music, die inspeelt op het energieveld van het schilderij of tekst maar ook op de energie van het publiek. Daardoor ontstaat een bijzondere wisselwerking met ontroerende momenten.

Blog
Elke maand verschijnt er een artikel geïnspireerd door een schilderij, tekst of actuele gebeurtenis en deelt Madama haar inzichten. Je kunt je gratis abonneren.

Wat zoeken we:
• Mensen die het belang van een andere kijk op kunst onderschrijven en ook weten hoe verrijkend die ervaring kan zijn.
• Mensen/bedrijven die ons willen steunen met een donatie, om de activiteiten en het virtueel museum mogelijk te maken. Uiteindelijk leidt dit naar een fysieke plek voor de Madama Art Collectie waar alle activiteiten ook in samenwerking met andere kunstenaars plaatsvinden.
• Mensen die mee willen organiseren en hun netwerk aanspreken voor een Madama Living Art/Kleurentempel Event of een SoundHealing/Medicine Music concert. Dat kan in Maria Hoop maar ook elders op locatie.
• Mensen die als vrijwilliger hand en spandiensten willen verrichten in het atelier of de tuin, altijd op afspraak.

Wie zijn wij?
Madama (Margareth Adama) is ruim 50 jaar gerenommeerd professioneel kunstenaar, inspirator, auteur en transformatiecoach. Madama heeft een heel divers oeuvre in de beeldende kunst, verklankt haar schilderijen en teksten op de vleugel tijdens Sound Healing/ Medicine Music concerten, is auteur van 4 boeken, HEMELPOORTEN, IK BEN MARIA HOOP, DE NIEUWE STROMING; KUNST ALS MEDICIJN VAN ZIJN EN DE TAO VAN HET IK BEN.
Zij is bijna 20 jaar muliti dimensioneel medium en transformatiecoach en heeft duizenden mensen geholpen de kracht in zichzelf te vinden. Zij spreekt vanuit Sophia-Amor = Wijsheid-Liefde en haar aanpak geeft inzicht en helderheid in complexe situaties zodat cliënten de volgende stap kunnen zetten op hun levenspad. Madama heeft verschillende galeries in Amsterdam gehad zoals Villa Baranka, de eerste transculturele galerie in Nederland. Haar werk bevindt zich in collecties in binnen en buitenland, bij particulieren en bedrijven.

Dr. Ida Guinee, is andragologe en de vrouw achter Madama. Zij ondersteunt haar werk, redigeert de teksten, organiseert bijeenkomsten en is conservator van de collectie.
Zij leven en werken al 31 jaar samen en hebben o.a. Capella Almadama in Amersfoort een Art&Education centrum opgericht en Paradama Da Esperanza in Maria Hoop waar Madama Living Art Events, workshops, concerten en coaching gesprekken plaatsvinden.

De Stichting Madama Movement Modern Sacred Art is een ANBI stichting.

Uit de statuten:

De Stichting heeft als doel:
1. het verband tussen kunst en spiritualiteit vanuit de­ visie 'Modern Sacred Art' voor een breed publiek toegankelijk te maken, waaronder begrepen het verwerven, instandhouden en het creëren en bevorderen van bekendheid van kunstwerken vanuit die visie, het organiseren - van exposities en het geven van lezingen, teneinde eerderbedoeld verband - vanuit educatief perspectief te benaderen en voor de betreffende kunststroming bekendheid te creëren, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband-­ houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk
4. De stichting tracht haar doel te bereiken door een multidisciplinaire aanpak-­ waardoor mensen op een andere manier kunst kunnen beleven, zoals - maar-­ niet uitsluitend - het exposeren met teksten, lezingen en soortgelijke uitingen.­ zodat een beweging ontstaat van kunstliefhebbers en kunstenaars, waarbij het­ educatieve karakter met betrekking tot het creatieve proces centraal staat.

Het bestuur
Margareth Adama, (Madama), voorzitter, kunstenares, auteur, musicus en coach. Haar motto is Kunst is Levensenergie en in die zin heeft zij altijd via haar werk een bijdrage willen leveren aan ‘empowerment’ van degenen die met haar werk in aanraking komen.
Dr. Ida Guinee, andragologe, penningmeester. Zij ziet de combinatie Leiding Nemen en Spiritualiteit. terug in het werk van Madama en ondersteunt haar gehele oeuvre al ruim 30 jaar.
Mevrouw Mr. Jacinta Duttenhofer, secretaris, is geraakt door het werk van Madama, haar vroege meer figuratieve werk maar ook de krachtige werken waarin half edelstenen zijn verwerkt. Zij volgt Madama al ruim 30 jaar.
Mevrouw Hannah Ras, algemeen bestuurslid, weet het werk van Madama goed te verwoorden, zij doorziet de gelaagdheid en diepere betekenis van een werk.
Financiën
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en legaten
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. alle andere verkrijgingen en baten. Alle inkomsten van de Stichting worden aangewend voor het bereiken van de doelstelling nl. het uitdragen van de visie Modern Sacred Art en het zichtbaar maken van de collectie voor een breed publiek middels exposities, lezingen, digitale middelen etc. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
Voor meer informatie over MAMMSA: Dr. Ida Guinee, Diergaarderstraat-West 15, 6105 CJ Maria Hoop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-22620793
www.madama.nl KvK nr 86107631, RSIN 863863565.