Ik Ben Maria Hoop

ik-ben-maria-hoop-cover
€ 22,00 each

IK BEN MARIA HOOP: de kwetsbare kracht van dienstbaarheid in gelijkwaardigheid. 
Uitgegeven bij Elikser. Haar boodschap is: Geef geboorte aan je wezen in het dagelijks leven
 met de voortstuwende kracht van de Hoop.

In dit manuscript geeft multi-dimensioneel kunstenaar, inspirator en coach Madama inzichten door van Maria. Ze beschrijft hoe de nieuwe mens, geleid door zijn IK BEN, zijn wezenlijke Zijnskern, wordt verlost en in de cirkel van levende en levengevende energie is ingebed. Zoals in de Renaissance een ander perspectief ontstond op de verhouding mens - aarde, zo is nu de tijd rijp voor een kosmische Renaissance = wedergeboorte omdat nu het bewustzijn van het Zijnsniveau wordt geactiveerd door het perspectief dat alles = energie = trilling.

De doorgevingen zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven in de Canto's, maar sommige woorden of zinsneden riepen vragen op. Deze worden in de Toelichting verhelderd. Om te aarden in het hier en nu is de Toepassing geschreven.
Op die manier is er een drie-eenheid ontstaan die hopelijk velen zal inspireren, ontroeren en aanzetten tot creatie in dienstbaarheid.
Het is een manuscript over nieuw leiderschap IK BEN, gebaseerd op universele verbondenheid.

Het boek Ik Ben Maria Hoop is daarom heel actueel vanwege 3 aspecten:
Haar boodschap is: Ik ben de Wereldgodin, de universeel voedende kracht vanuit een oneindige lichtcentrale.
Ik ben het kanaal van de vrede en hoop en verbindt iedereen die wil met deze bron die in U zit, gratis, als waardevast ontroerend goed. 
Ik ben de nieuwe aarde die nu na de verbrokkeling in 2012 tot grote ontplooiing komt in samenwerking met het verlangen van de mens naar vernieuwing.
In het boek spreekt de Wereldgodin en geeft een nieuwe levensimpuls in zelfrespect.

ISBN 9789089542519

Te bestellen in de boekhandel of bij Madama. 22 euro excl. verzendkosten 4,50