Image

HEMELPOORTEN

'HEMELPOORTEN' is een inspiratieboek en een orakelspel. Het bestaat uit 39 gedichten met 39 bijbehorende afbeeldingen die als kaarten zijn gedrukt en een werkboek. Het geeft inzicht in levensvragen. Door 3 kaarten te trekken krijg je antwoord op vragen als: waar sta ik? wat is nodig voor verandering? en wat is het resultaat?
Maar je kunt ook gewoon ter inspiratie een kaart trekken omdat elke kaart ook een kwaliteit vertegenwoordigt. HEMELPOORTEN is een perfect instrument voor ieder die de weg naar de eigen kern het IK BEN wil gaan. In deze tijd zoeken veel mensen antwoord op de vraag: hoe kom ik tot mijn kern. HEMELPOORTEN wijst de weg omdat de weg zelf-kennis is. De kennis, die de Hemelpoort naar oneindige mogelijkheden opent. Teksten, kaarten en werkboek geven je de sleutel en de toegang tot het IK BEN. HEMELPOORTEN draagt de blauwdruk tot de IK BEN code.

Uitgeverij Koppenhol BV te Hilversum(2005) ISBN 90 8508 042 8.

Te bestellen via boekhandel en Madama Art, 22 euro incl. verzendkosten. U krijgt dan een persoonlijke boodschap. Vul dan het contactformulier in.

Image

IK BEN MARIA HOOP: de kwetsbare kracht van dienstbaarheid in gelijkwaardigheid, uitgeverij Elikser 2010

GESPREKKEN MET MARIA HOOP, de Universele Moeder.
Haar boodschap is: Geef geboorte aan je wezen in het dagelijks leven met de voortstuwende kracht van de Hoop.

In dit manuscript geef ik gechannelde inzichten door van Maria. Maria beschrijft hoe de nieuwe mens, geleid door zijn IK BEN, zijn wezenlijke Zijnskern, wordt verlost en in de cirkel van levende en leven gevende energie is ingebed. Zoals in de Renaissance een ander perspectief ontstond op de verhouding mens - aarde, zo is nu de tijd rijp voor een kosmische Renaissance = wedergeboorte omdat nu het bewustzijn van het Zijnsniveau wordt geactiveerd door het perspectief dat alles = energie = trilling. De maatschappelijke implicatie hiervan:

ieder 1 in God = God in ieder 1 = 1 God in eenieder.

De doorgevingen zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven in de Canto's, maar sommige woorden of zinsneden riepen vragen op. Deze worden in de Toelichting verhelderd. Om te aarden in het hier en nu is de Toepassing geschreven. Op die manier is er een drie-eenheid ontstaan die hopelijk velen zal inspireren, ontroeren en aanzetten tot creatie in dienstbaarheid. Het is een manuscript over nieuw leiderschap IK BEN, gebaseerd op universele verbondenheid.

Uitgeverij Elikser ISBN 9789089542519

Te bestellen via boekhandel en Madama Art, 22 euro incl. verzendkosten. U krijgt dan een persoonlijke boodschap. Vul dan het contactformulier in.

Image

DE NIEUWE STROMING, KUNST ALS MEDICIJN VAN ZIJN

De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn is een selectie van 366 schilderijen en gedichten uit mijn omvangrijke oeuvre. De neerslag van een monumentaal project waarin   een jaar lang een schilderij en een gedicht van Madama Art de wereld werd ingestuurd. Kleurrijk, veelzijdig en zinvol. 40 jaar levenskracht gebundeld! Het boek is in een Nederlands -Engelse editie verschenen omdat teksten oorspronkelijk in beide talen zijn geschreven. Het boek is helaas uitverkocht, er wordt gewerkt aan een E boek.

“Een prachtboek. Elke tekst is voor mij een rijkdom op zich. Het geheel is voor mij de kern van ons leven en antwoord op de vraag: wat is de zin van ons bestaan”
Prof. Dr. Paul de Blot SJ, Business Spiritualiteit, Universiteit Nyenrode.

Uitgegeven door Madama Art (2013) Uitverkocht

Image

De TAO van het IK BEN, Splendor Solis, de Stralende Kracht van de Zon in jezelf.  

Mijn nieuwste boek is een 'tijdloos document van adembenemende schoonheid. Artistieke metaphysica ten dienste van een verdwaalde mensheid', aldus Niels Brummelmans in Paravisie. Een modern getijdenboek met 26 afbeeldingen en teksten die je op je in kunt laten werken. Een inspiratieboek dat je uittilt boven je dagelijkse bewustzijn en je in een andere dimensie brengt, een dimensie van schoonheid, waarheid en liefde. Voorbij de waan van de dag besef je wat er werkelijk toe doet in het leven, een boek om op elke bladzijde stil te staan en hardop te lezen zodat je het ritme en de cadans van de teksten in je opneemt. Minder is meer, een klein stuk tekst geeft voldoende voeding voor reflectie.

'Dit boek geeft naast een aantal afbeeldingen een dichterlijke expressie van mystieke beleving. Mogen velen hier inspiratie vinden voor hun innerlijke reis.'
Prof. Dr. H. Johannes Witteveen, ex-minister Financiën, ex-voorzitter IMF, Karimbakhsh, Soefi meester.

'Haar schilderijen nodigen uit om binnen te treden - haar verzen moet je mondjesmaat lezen, Lectio divina, als een soort Middeleeuws brevier, zoals ze zelf aangeeft.'
Fons Elders, em. professor 'theory of world views'

ISBN 978 94 91748 48 6
Gebonden, 216 blz. 

Te bestellen via boekhandel en Madama Art, 33 euro incl. verzendkosten. U krijgt dan een persoonlijke boodschap. Vul dan het contactformulier in.

Ervaringen

Over Margareth Adama gesproken en haar 'Divine Book of Tao & the Art of Effortless Living & Dying. De anderhalf durende Ont-Moeting met MADAMA had de Kwaliteit van een Trans-Persoonlijk Samen ZIJN in 'The Divine Dance Of Love & Light', oftewel een dialoog van 2 Transpersoonlijke ZELF verwerkelijkers opgelost in 'HET ENE', voorbij het 3 Dimensionale!!!!!!!  Jan Errit de Vries

I have looked deeply into DE TAO VAN HET IK BEN ...................
PRACHTIGE WAARHEID  in woorden en beelden  I HONOUR YOU !

Het voelt van OER IN GODDES territory stralend uit in het nu het I AM 
Precies wat mensheid nodig heeft vol van waardigheid goodness en Hoop 
Er is ook een link met de Aboriginallity waar ik hier in Australia zo veel van leer basically I AM en dan MAY THERE BE NO SEPARATION .
Eva

 

Hoe kunnen we samen verder gaan?