DSC07225 14

Afl. 26 Transfiguratie De Verrijzenis van het Lichtlichaam

Klik HIER om het youtubefilmpje te zien

Ida: Madama. In deze episode gaan we nader in op het bijzondere feit dat jij eigenlijk door het bestuderen van de staties tot de ontdekking kwam Hé, er is een 15e statie. De Verrijzenis, de Opstanding, Pasen. En daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed in het geheel. Maar dat is natuurlijk wel waar het misschien uiteindelijk om gaat. Nou, heb jij in het kader ook van dat project waar we het vorige keer over hadden ook het schilderij gemaakt de Verrijzenis. Eigenlijk heb je er drie gemaakt, maar we gaan het specifiek hebben over het schilderij wat ook daarna geëxposeerd is. Heel interessant is dat de basis daarvan uiteindelijk de drie narcisjes waren uit onze eigen tuin. Dat was de basis voor een schilderij dat je heel erg gelaagd hebt opgebouwd. Wat was de volgende laag die jij daarop hebt aangebracht?

Madama: Nou ja, ten eerste wil ik wel inderdaad, het was heel bijzonder dat er veertien statiën zijn hier. Dat is op zich wel, net als de veertien cyclus van de Moon, is ook een heel universeel begrip, veertien. Maar de vijftiende statie de Bevrijding is en het was ook die dag mijn verjaardag. En dat was natuurlijk nog extra bijzonder voor mij, omdat jarig zijn is natuurlijk toch een stukje wedergeboorte hè? En ja, dus de narcisjes.

narcissen

Nou ja, dat zeg je wel zo schattig. Voor mij was het heel belangrijk om het concept de Verrijzenis in zijn meest universele betekenis te schilderen. Het is natuurlijk al in heel veel prachtige schilderijen geschilderd. Mooie altaarstukken. Maar ik wilde het graag verbinden met de natuur. Nou, narcissen zijn natuurlijk het symbool van de lente. En zijn ook één van de eerste hè. Krokusjes ook, maar de narcissen is vooral dat geel. En vooral vind ik dan dat trompet achtige geschal. Dat hoor ik ook altijd van die narcissen die zich openen voor het licht. Dus wat is de Verrijzenis voor mij? Het Licht. En dan heb ik inderdaad drie narcissen gebruikt. Natuurlijk het symbool van de drie eenheid en de drie eenheid kun je natuurlijk ook weer honderd dingen over zeggen. Maar dat is natuurlijk toch e Bron en het doorgeven van de Bron in de vorm van de Zoon en de verspreiding van de energie van de Bron in de vorm van de Heilige Geest. Dus dat is eigenlijk een nieuwe vertaling van een eeuwigdurend principe, de eenheid die zich deelt en de deling is precies als de Vader, de Vader en de Zoon is dus die eenheid en dan het vrouwelijk principe daarvan is de energie, de levensenergie die zich deelt in en voor en door iedereen.

Ida: Ja, dat is een interessant antwoord op mijn vraag: Van welke laag heb je daar overheen geschilderd? Maar ik zal het verklappen. Het was dus een witte laag die je als volgende laag over de eerste drie narcissen die je schilderde heen hebt geschilderd. En waarom?

wit

Madama: Ja dus nou zeg je het al, die witte laag, die staat dus inderdaad voor de deling van wat ik al net zei, die levenskracht, die bron kracht, die witte lichtkracht die zich deelt in de natuur. Want alles is verbonden met alles. Dus in die zin kun je zeggen van alle geschapen natuur is ook tegelijkertijd noem het maar de kosmische natuur, hè, Want alles zoals iedereen weet inmiddels is ruimte. Alle atomen als je die deelt, deelt, deelt, deelt is alleen maar space, space. 99,9%. Alle energie zijn fluctuaties van transformaties van niet te bevatten hoe snel de energie is. En met dat witte licht wilde ik dus laat maar zeggen ja, klinkt een beetje cruel, de verbrijzeling van de energie. En dat zie je ook dus in één van de stadia. Ik weet niet of ik eerst dat groen heb gedaan of eerst het linnen. Want wat heb ik eerst gedaan als je op de foto zag?

Ida: Nou, als ik het terug zie, heb je eerst geprobeerd Ja, je hebt op een gegeven moment  gewoon groen er over uitgestort.

Madama: Ja nou groen is een heel groot principe, want groen is natuurlijk sowieso groei. Maar bijvoorbeeld Hildegard van Bingen heeft prachtig geschreven over Virgo, Viriditas en de Groene Christus en zo ook in andere culturen. Dat het gaat om het levens vernieuwende principe van de Christuskracht. De Christuskracht is eigenlijk een veel groter begrip dan men vaak verwoordt, klinkt ook weer oneerbiedig, alleen gebakken aan Jezus, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Hij heeft de incarnatie gedaan van die levenskracht en daar heb ik het vorige keer uitgebreid over gehad. Dat offer, die levenskracht, die viriditas hè, die vruchtbare energie, dat is de Verrijzenis. Dat in dat steen, in dat graf. Wat is het Steen? Nou, daar heb ik ook uitgebreid in de volgende schildering aan gewerkt. 

Ida: Ja, je hebt daar eigenlijk geprobeerd om de sarcofaag of het open graf, want dat is ook een symbool het open graf te schilderen. En je hebt ook over die groene verf op een gegeven moment doeken gedrapeerd.

Madama:  Nou ja, dat is gewoon een klassiek beeld. Kijk, dat open graf hè. Dus dat is ook een prachtig symbool hè?  Wat is de Verrijzenis? De Verrijzenis dat je bent opgestaan uit het steen, het wentelen van de steen: ik ben niet meer alleen maar één met de Ene van top tot teen. Dat is het verlichte lichaam. Dat is dus het Christus lichaam, energielichaam, bevrijdings lichaam, quantum lichaam, Tegenwoordig heb ik zoveel namen omdat steeds meer mensen weten het gaat om het lichtlichaam en dat is de Christus in ons en die Christus in ons dus dat lichtlichaam, die pure energie. Op het moment dat dus dat open graf is.  Ook op het schilderij heb ik dat. Als je dat ook vaak ziet in allerlei culturen, dan zie je het graf vaak in een menselijke vorm en dan zie je zo'n rechthoek en dan zo'n hoofdje erin.

En daarom heb ik altijd gezegd de sarcofaag is de doopvont, dus het is ook heel interessant. In het Engels de womb eb de tomb , dus het is aan de ene kant de dood van het oude, van het sterfelijke lichaam, maar ook van alle identificatie met de simulatie, hè, Om maar in moderne termen, oftewel met de 3D dualiteit, wereld, et cetera. De opstanding uit dat kruis, dus het is volbracht. De levensenergie mag nu volledig en dat is dat lege graf he, opstaan. En dan krijg je ook 'noli me tangere'. Wat betekent het? Raak mij niet aan, want dat lichtlichaam, dat is eigenlijk pure energie. Dat is niet iets van: nou een houvast hier, dan pak ik je even. Nee, dat is een nieuwe gedaante in onszelf. En ook daardoor, dat je weet dat je als het ware en dat weer die groene kracht en die vernieuwings kracht en die wedergeboorte kracht, het is werkelijk zo stralend, zo stralend, omdat het in die zin niet materiële energie is, maar pure spirituele energie, kristallijnen energie. Bevrijdings Light, Splendor Solis van de Sol Invictus, hè? Dus van de Onvernietigbare Bron. En wij zijn daar volledig uit gemaakt. Dat wordt steeds meer duidelijk hè, met de quantum energie en alles. Begrijpdat het hele universum bestaat uit in feite dus uit niets hè, uit  die ruimte. En als je die ruimte, die ook weer vol zit met fluctuaties van frequenties van energie, dan is dat zo stralend en zo onvernietigbaar mooi dat als je je daarop concentreert. Op de Splendor Solis, de kracht van de zon in jezelf. Dan is iedereen en dat is de Christus in de traditionele zin. De weg is open nu, dat is aangetoond dat je op kunt staan uit het graf. En of je dat nou letterlijk gelooft of symbolisch gelooft, het belangrijkste is dat je opstaat uit het steen, want je bent energie.

Ida: Ja, en dat is ook inderdaad wat dat schilderij uitstraalt. Want de lagen waar we het nu net over hebben, de narcissen, het open graf, dat zie je eigenlijk nauwelijks meer terug. Ook dat wit, het is allemaal verdwenen. Maar wat zie je wel? Een opstanding van een stralend figuur en ook in heel veel paars tinten. Violette tinten. Ja, en dat heeft volgens mij ook een betekenis.

Madama: Ja, want inderdaad als je goed kijkt zie je dan inderdaad in het eindresultaat dus nadat het helemaal ja ik noem het maar even door de deeltjesversneller is gegaan van die transformatie, van die gefixeerde energie naar  de lichtenergie. Maar ook die mythe van Osiris bijvoorbeeld hè, is ook hetzelfde, want ze laat altijd uit zijn lichaam het graan ontstaan, hè. Dus ook ook Osiris, Egyptische god van het leven en de dood is ook de resurrection. En zo heb je Dionysos en noem het op. Het is al eeuwen en eeuwen bekend, dat uit de dood, uit de winter, de lente, de narcissen ontstaan. Dus het is ons eigen verhaal en dat is heel belangrijk, dat je weet dat je kunt opstaan uit welke identificatie dan ook. En de violette vlam, dat is van Saint Germain, oftewel het is een bepaalde frequentie, het violette licht, hè. Dus je kunt het een beetje vergelijken, ook met vroeger in de disco's. Dat blacklight, weet je wel, die is ook paars. Dan zeg je blacklight, maar het is eigenlijk paars. Omdat het is ultra ultra violet? We kunnen het dan niet met onze ogen zien, maar de werking daarvan is in het algemeen gezien als zuiverend. En ook violette vuur, maak mij puur, ieder uur. Dus vandaar dat de violette kracht vind ik wel heel erg past ook bij dat violette wit  van de wedergeboorte. Het is wit, maar het is eigenlijk, het Violet staat voor transfiguratie, voor transformatie. En je dringt dat violette licht, dat ultraviolette licht dringt door alle weerstanden en pijn heen. En de Christuskracht, die straalt daar doorheen en reinigt jou om in dat gouden bewustzijn van de opstanding van het bevrijdings Licht te gaan leven.

DSC07225 14

Ida: Ja, want dat vind ik zo bijzonder, ook aan dit schilderij. Dat is als je heel goed kijkt, dan zie je eigenlijk ook toch nog wel het begin. Namelijk die drie narcissen. Maar er is dus zoals we zeggen heel veel overheen gegaan. En zoals jullie horen is dat niet alleen maar verf. Het zijn heel veel juist gedachten, inspiraties, kennis dat zit er allemaal in. En er is ook een heel mooi gedicht geschreven, wat we ook geëxposeerd hebben naast het schilderij dat juist gaat over die vijftiende statie De Verrijzenis.

Madama: Ja, want ik voel ook dat ja, die figuur van, ik wilde een zo groot mogelijke universele betekenis geven, want de cirkel zit er dan niet zo heel erg duidelijk meer in. Maar het is ook de cirkel van de vernieuwing continu dus. Dat zit een beetje verborgen nog in de compositie. En je ziet ook ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, dat zeggen mensen wel eens van zo, het is zo androgyn, weet je wel. Dat hoor je ook van, het is bijna een gevleugeld wezen en ja, is het man of vrouw en ook al natuurlijk het Violet is natuurlijk ook al weer zo nieuw vernieuwend, maar het komt erop neer dat het je aanspreekt. En ik zal dat gedicht nu gaan lezen, maar ik heb inderdaad ook nog twee andere aspecten er van de eeuwige jongeling, wat het vernieuwende aspect is en de kosmocrator. Dus misschien kunnen we nog even daarna over hebben, maar ik zal eerst dit gedicht voorlezen. 

15e statie De Opstanding

Ik ben de Verrezene
Ik ben opgestaan
ik ben voortaan
in uw bestaan
als uw eigen naam.

Mijn violette ogen stralen 
het vuur van mededogen.
Bewogen door liefde, zuiverheid
en waarachtig Zijn
verlost Mijn Aanwezigheid 
U allen in Eenheid;

voorbij 
het kruishouten 
pad van pijn 
zeg met Mij 
Ik ben Vrij!

Tekst Madama Maria Hoop 14 maart 2022

Ida: Ja, ik wil daar inderdaad even een vraag over stellen, met name over dat eerste couplet. ‘Ik ben voortaan in uw bestaan als uw eigen naam’. Wat bedoel je daarmee?

Madama: Ja, dat is wat wij daarvoor al hebben gezegd in andere episodes. Wat ik de spirituele democratie noem. Kijk, één van mijn passies om dit allemaal te doen,het is een heel innerlijk proces om in al je beperkingen toch te weten dat de Christuskracht, het bevrijdings Licht, de Kosmische Christus noem ik het ook de creatieve kosmische Christus, het continuüm en de verbondenheid met  het Al. Dat dat is wie jij bent, dat is je essentie, dat is je werkelijke bron, dat is je Splendor Solis. En dat is dus niet een geïnstitutionaliseerde religie met een claim van alleen wij. En ik zeg maar wat ze da zeggen; Boeddha is al minder en Shiva kan niet en weet ik veel. Dus die die enorme claim van het christendom, met alle respect, wat het je heeft gebracht, maar ook tegelijkertijd dat de evolutie van noem het maar het geloof in jezelf nu de tijd is, misschien Aquarian Age of hoe je het ook noemen wilt, dat nu de tijd is dat wij, zelf als mens, dat is de kosmische renaissance, dat wij zelf onderdeel zijn van het heel-al van al het geschapene zijnde oneindig, onvernietigbaar. En dat noem het maar de Christuskracht en ook in het verhaal van Jezus, Yeshua himself hè, dat je wilde laten zien jongens, ik ben dus niet een persoon. Ik geef mijn leven om die kracht door te geven. En dat is niet ik, maar jullie allemaal. Dat werd ook letterlijk gezegd Na mij komen velen die nog veel meer wonderen doen of wat dan ook. Maar daar gaat het allemaal niet om, het gaat erom. Besef nu dus geen identificatie met je simulation, dus met de matrix waarin je leeft, met de 3D dualiteit, met de concurrentie en geld maatschappij. Natuurlijk, die is er en doe ermee wat je denkt dat je moet doen, maar manifesteer je essentie en gebruik al je creatieve krachten en al je identificatie met die kracht. Wat ik het Ik Ben noem wat ik Splendor, Solis noem, wat ik de Ihsshi de Holy spirit in you, die is de Ene in iedereen.

Ida: Ja dus nu begrijp ik ook heel goed die zin van: Zeg met mij ik ben vrij. Heel mooi. En zoals we in het begin al zeiden, er zijn toen eigenlijk drie schilderijen gemaakt over de Verrijzenis. En die andere twee zijn ook heel interessant. Want de één daar zien we de Verrijzenis als de jongeling en op de ander als de Kosmokrator En ik wil heel graag dat je probeert uit te leggen wat de jongeling betekent in eerste instantie.

De Verrijzenis Jongeling

Madama: En dat ik daar dit gedicht lees.  Nou, de jongeling, ik heb het eigenlijk al een beetje uitgelegd hè. Dus bij de narcissen dat je dus ziet dat het Christus principe natuurlijk niet gedateerd is aan geboren worden en sterven. Het is de ongeboren, eeuwig zich vernieuwende, ja toch lente kracht is natuurlijk het mooiste symbool. En de lente wil zeggen, de lente brengt altijd uit de winter die prachtige groene krachten van verjonging, van vernieuwing. Dus daarom heb ik het ook de eeuwige jongeling genoemd en dat is ook in alle culturen. Soms komt het ook uit de lotus, ik heb het uit de roze lotus laten komen om te zeggen, de oosterse religies hebben natuurlijk altijd al dat idee van vernieuwing door middel van die lotus die uit die modder komt hè.  Dus laat ik het zo zeggen de levenskracht laat zich door niets stuiten, is in feite dus onstuitbaar. Maar nog belangrijker is, veroudert niet. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, want het is niet van nou, het was eerst jong en toen oud. De eeuwige jongeling wil eigenlijk zeggen de eeuwige lente. Als je het dan zo ziet. Daarom dit gedicht hoort daarbij:

Universele Bede voor de wereld
Verrezen en Genezen

Zoals de lotus uit de modder
zoals de Phoenix uit de as
zoals de lente uit de winter
zoals het licht uit het duister
zoals Eenheid
voorbij het kruis van de dualiteit
zo ben ik, het IK BEN
vol voortdurende verjonging
vernieuwing
verandering
de groene levenskracht in ieder1
de geopende harte pracht.

Madama Tweede Paasdag 2020 De Verrijzenis

Ida: Ja, en dat schilderij, dat drukt dat ook echt uit. Daar word je echt heel vrolijk van. En het is heel bijzonder ook, want daarnaast heb je dus een ja toch weer heel andere schilderij gemaakt en dat heet Kosmocrator. En ja, dat moeten we eigenlijk toch ook wel even beschrijven omdat zoals je zei de jongeling daar zie je die groeikracht, je ziet Lotus, je ziet heel veel groen, je ziet, ja, stralend, ik kan niet anders zeggen, maar bij Kosmocrator. Dat is Ja, vertel, hoe ziet dat eruit?

Madama: Nou ja, ik wou nog even zeggen de jongeling is dus inderdaad als een soort jonge adonis en ik heb hier ook wel eens iemand gehad, die net een film over mij aan het maken was ‘Iedereen Verlich’t en die zei van oh nou ik kies die want ik had die drie  Christussen naast endie zei Oh, ik kies voor de jongeling, want dat is voor mij zoiets als nou in India, het was voor hem helemaal in India, weet je nog? En de Kosmokrator, die is dus totaal anders. Dat is dus eigenlijk wat ik al zei de kosmische Christus. Dat is veel meer het principe van: ik ben het Al, ik ben het continuüm, ik ben het all pervading  het alles doordringende kosmische en daar heb ik dan de kleur blauw voor gebruikt.

kosmokrator

Kosmisch een soort Universum. Universele alles doordringende kracht. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, want het is alles en overal. Het is de kwantum vacuüm energie, het is de ether, het is de Akasha. Noem het op ja, het zijn allemaal nog beperkende woorden voor het, nou ja het, het magnifieke of het magnifieke principe van het onvernietigbare leven. En dat is de Christus ook hè? Dus je hebt de jongeling, de lente dat, maar je hebt ook dat, nou ja, voor ons zo immens onkenbaar groot, dat het een letterlijk godswonder is dat toch wij onderdeel zijn daarvan. Wat ik al zei wij zijn niet, laten we zeggen een object in de ruimte. Wij zijn van de ruimte gemaakt. We zijn hoogstens even gemanifesteerd in deze 3D vorm. Maar ook dat is een hologram hè. Dus met andere woorden de kosmische Christus. Daarom heb ik hem ook als laatste gemaakt de Kosmocrator, de schepper van alles en iedereen, maar niet als een mannetje et cetera, maar als het basisprincipe van dat gegeven, wat wij materie noemen. Want uit die grote kracht van bewustzijn superieur, supreme consciousness bewustzijn daaruit, door die verdichting van die al die elektromagnetische energie bla bla bla bla bla, protonen enzovoort. We hebben miljoenen namen ervoor, maar het is gewoon de Heilige Geest die wij noemen, leven.

Ida: Ja, je hebt er dus ook een mooi klein gedicht bij gemaakt. Maar ik wil nog zeggen dat dat drieluik echt, ja heel bijzonder is en ik denk ook zeker door deze toelichting nog veel meer gaat leven. Voor mij in elk geval, want het is zoals jullie vaker horen, ik zie die werken, maar toch, iedere keer weer wordt er een nieuwe laag blootgelegd, komt er een nieuwe betekenis bij. En dat maakt het werk van Madama zo bijzonder, die gelaagdheid. En dat is niet alleen maar in de verf, maar juist in de betekenisgeving. Maar nu geef ik jou het woord om dat gedichtje te lezen.

Madama: Ik vind wel mooi dat je even het woord be-teken-is, want het betekent een teken hè. Dus ik denk dat het hele leven gaat over dat jij in die oneindigheid, in jouw unieke vorm, in jouw naam betekenis kunt geven, oftewel zingeving. En dat wij gedragen worden door zo'n grote traditie van meesters en mensen op alle niveaus en frequenties die dat allemaal met ons, voor ons en door ons doen. En dat wij hè, met jouw naam en jouw naam en jouw naam dat wij iedere keer opnieuw en dat is de vernieuwing, want alles is al gezegd en gedaan. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar de individuele beleving van de universele levenskracht die uniek is zoals jij hem doet, daar gaat het om. 

De mens is een monade van licht, 
een kosmische kern, 
een levend gedicht.

Madama