Rosarium 1

Afl. 29 Ingebed in de Rozentuin van Zuiverheid en Gerechtigheid

Klik HIER voor YouTube filmpje

Ida: Madama. Vandaag gaan we weer een heel aparte podcast maken. Vorige keer hebben we het gehad over een aantal schilderijen, de zogenaamde witte schilderijen Monochromen. Maar zoals we toen ook al gezegd hebben het thema wit komt vaker terug. En ook bij jou ,met bloemen en met name met witte rozen. Want jouw werk, zoals we weten, is heel omvangrijk, maar ook heel veelzijdig. Het is niet zo dat je alleen maar monochromen maakt of alleen maar abstract, maar die bloemen zijn ook een heel apart verhaal. En een van de eerste series rozen die je hebt gemaakt is Rosarium Philosophorum. Dat was in 2008. En vertel, wat betekent Rosarium Philosophorum.

Rosarium II

Madama: Ja, daar heb ik een hele serie van gemaakt inderdaad. En ook als je goed keek dan zit eronder naast de prachtige soort van bloementuin, is er ook altijd een Madonna in.  Waarom doe ik dat? Omdat Rosarium Philosophorum eigenlijk een hele oude titel is van een boek uit de zestiende eeuw. Het is een alchemistisch traktaat met allemaal hele bijzondere afbeeldingen. Later heeft Jung daar ook nog veel mee gedaan.  Het is eigenlijk een soort, ja best wel heel ingewikkelde afbeeldingen zijn dat over hoe je dus komt bij wat we nu zouden zeggen het Ik Ben. En vroeger heette het dan de Philosopher's Stone, dus de steen der wijzen. En het is natuurlijk al een fantastische ontdekking vond ik zelf, dat dus eigenlijk het woord steen eigenlijk volkomen misleidend is. En ik denk ook dat vroeger ook die mystificaties moesten plaatsvinden vanwege dat het toch een beetje ketters was om het zo maar eens te zeggen. En ook niet veel mensen waren nog bezig met de kunst van zelfrealisatie. Want dat is de alchemie. De alchemie is de manier van omzetting is en het is  vooral het vinden van dat centrum, dat middelpunt waar de dualiteit, het kruis van de dualiteit, dus de verticale geest en de horizontale materiële wereld, dat die bij elkaar komen en uiteindelijk letterlijk en figuurlijk kruisen. En in dat kruis, daar ontstaat de roos. Dus dat is een heel oud symbool. Iedereen kent ook wel het begrip Rozenkruisers. Maar het overstijgt alles. Het gaat om dat er altijd een weten is geweest in de alchemie. Maar niet alleen in de alchemie. Dat is natuurlijk een uitdrukkingsvorm. Er is altijd een weten geweest van de Bron. Een Bronenergie wordt heel vaak vergeleken met een roos. In de roos, dat is al een natuurlijk begrip. In de roos, in de kern. En wit hè. Omdat we natuurlijk ook over wit hebben. Wit staat, zoals ik vorige keer ook al zei en ook in de podcast  episode 12, heb ik daar ook heel uitgebreid aan gerefereerd. Dat wit is natuurlijk niet alleen wit, maar staat vooral voor transparantie, dus voor het bereiken van een staat waarin noch het één noch het ander is. Hoewel er ook nog een andere fase is. De Rosa Alba, daar gaan we het misschien later over hebben. Dan is het een fase in het uit kristallisatie proces van de alchemie. Maar de roos is dus iets wat naast een prachtige bloem ook staat voor het bereiken, althans zoals we het nu in het Rosarium bespreken, het bereiken van de hermafroditische eenheid in jezelf, waarin noch man, noch vrouw, noch boven noch beneden, maar een ervaring komt van jouw wezen. In eenheid met het Al.

Ida: Ja, dat is een hele mooie uitleg. Inderdaad, letterlijk filosofisch. Maar heb jij dat dan al in gedachten als je gaat schilderen? Of is het zo dat je, geïnspireerd door een bos witte rozen bijvoorbeeld denkt zo van het één komt het ander. Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar.

Rosarium IV

Madama: Nou, dat is ook een goeie vraag, want het wisselt ook letterlijk. Kijk zoals je weet, misschien meer mensen die inmiddels de podcast luisteren, ik ben natuurlijk waanzinnig spiritueel, mystiek of hoe je het ook allemaal wil noemen. Ik kan nooit zonder die speciale laag van verdieping schilderen. Dus of het nou een roos is of ja, wat dan ook, bij mij gaat dat vanzelf. Dat is nog niet eens dat je dat bedenkt hè? Maar dat ik dan denk ja, zo'n roos gaat dan leven. Eerst word ik geraakt door de schoonheid, dan toch wel bijna tegelijkertijd door waar het voor staat. En met name voor mij werd altijd gezegd: jij moet je altijd omringen met witte rozen. Dat heeft iemand vroeger wel eens gezegd. Ik heb ook een prachtige ivoren roos als sieraad en dat staat voor zuivering hè. Dus altijd jezelf zuiveren door middel van witte rozen en dat zie je ook in alle meditaties. Wordt altijd gebruikt, de witte rozen om noem het maar alle uit balans dingen weg te nemen. Maar ja, hoe gaat het Nou, het is dus inderdaad tegelijkertijd. Ik krijg dan ineens bijvoorbeeld een bos witte rozen. Of ik eer de godin Maria met een mooie bos witte rozen. En dan komt ineens de kennis die ik natuurlijk ook heb van dat Rosarium Philosophorum. Dus ik vind het zo spannend om  dan net als wat we nu zeggen hoe de materiële roos zich dan kruist met de spirituele duiding van Rosarium Philosophorum. En zelfs in dat boek, Rosarium Philosophorum is het nog niet eens bedoeld, per se alleen over de roos. Dat is één aspect, namelijk hoe je diep in de roos gaat, zoals een bij doordringt tot de kern. En dan pas krijg je de honing. Dus dat is ook nog maar één aspect. Maar uiteindelijk gaat het om dat het Rosarium staat eigenlijk voor een tuin der wijsheden. Vandaar dat ik die tuin der wijsheden voor mij koppelde aan Maria is ook materia, maar gezuiverde materia hè. Dus het hele idee, ook van onbevlekt staat eigenlijk helemaal niet voor wel of niet op een bepaalde manier bevruchten,  los van of je dat wel of niet wil geloven. Het gaat erom onbevlekt betekent dat het in de dimensie van consciousness is, van wijsheid, waarin helemaal nog geen op die manier dualiteit is, maar vanwaaruit alleen dat bewustzijn de Christuskracht geboren kan worden.

Ida: Ja, dat is wel heel leuk dat je dat nu zo zegt, want zowel dus in die schilderijen die jullie natuurlijk uiteraard ook weer gaan zien op de YouTube en de blog heb je kleine afbeeldingen van de Madonna. Vaak is het ook zo dat je een  mooie bos witte rozen neerzet bij een van de Mariabeelden die wij hier hebben in Maria Hoop. Maar bijzonder is ook dat we  een boek hebben dat heet 'Ik ben Maria Hoop'.  Één van de dingen die daar in voorkomt zijn de verschillende aspecten van Maria waaronder dus ook het wit. Ja, en misschien is het een mooi moment om dat stukje nu even voor te lezen.

Madama: Ja, maar ik moet toch wel een kleine intro houden, dat ik dus inderdaad als medium/ channel dus doorkreeg van nou wil jij mijn channel zijn, wil je mijn kanaal zijn om een nieuwe vorm van wijsheid door te geven omdat het toch vaak bijna versleten beelden zijn over Maria. En aangezien ik dus meer dimensionaal ben in alles wat ik doe, ben ik eigenlijk uitgenodigd. En toen zei ik: nou ik wil dan wel tien vragen stellen en één van de vragen die ik heb gesteld aan Maria als kanaal.  Het boek heet ook de kwetsbare kracht van dienstbaarheid in gelijkwaardigheid. Vooral dat. En dus toen heb ik ook gevraagd, naar Maria in haar veelkleurige aspecten. En daar heb ik toen ook al die kleuren benoemd en één van de kleuren in canto vijftien is wit, dus dit is wat zij mij vertelde of ik doorkreeg via haar. 

Canto 15

Wit staat centraal voor Midden, voor zuiver licht – Licht van de geest nog voor de manifestatie. Onbevlekt – zonder stoffelijke uitdrukking in differentiatie. Noch man noch vrouw, noch ziel noch geest. Eigenlijk als witte sneeuw voordat er wie dan ook in gelopen heeft.Zij is de grote bemiddelaarster tussen het Onbekende en het Bekende, het Witte Licht zuivert alles en iedereen. Alleen het Witte Licht van de Geest geneest, alleen het witte Aanzicht van de Transparante Aanwezigheid Gods doordringt de hardste rots, gooit omver de grootste trots in een meer van zachtmoedigheid.

Ida: Ja, het thema roos komt ook vaak terug in jouw gedichten en een van de gedichten waarin dat voorkomt is een gedicht uit het orakel boek Hemelpoorten  Vertel.

Madama: Nou ja, dat is eigenlijk een heel lang gedicht over ja, over het loslaten. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar dit is dan het laatste stukje eruit. Omdat we het nu over thema Witte rozen hebben

Witte rozen rondom het vrijheids licht 
witte rozen rondom de levensgeest, 
witte rozen om het bloed te verschonen. 
Witte vleugels voor een nieuwe tijd 
vol ruimtelijke vloeibaarheid. 

Uit: HEMELPOORTEN, Madama

Nou en vooral die laatste zin vind ik ontzettend belangrijk. Zeker in die tijd dat ik het schreef. Omdat ik je al zei, hè. Het zoeken naar de filosofische steen, de steen der wijzen om te realiseren. We zijn zo gewend aan materie en alles condenseert zich. En dat is ook zo en natuurlijk ook prima. Maar tegelijk wil je ook weer los uit die condensatie. Je wil ook los uit de pijn en uit die samensmelting, soms van energieën die je bijna benauwen. En dan kom je ineens tot het bewustzijn. Doordat je dus naar de diepte gaat van je eigen Zijn. En dan voel je dat je eigenlijk helemaal niet een vast iets bent, maar dat je energie bent. En die energie is weer geladen door het bewustzijn. En het bewustzijn is natuurlijk nooit iets. Dat is die vloeibaarheid, die prachtige oceaan van onvernietigbaar bestaan. En dan, als je dat eenmaal voelt, dan kun je baden en vernieuwen en verschonen en alles wat je aan ja, noem het maar fysieke, genetische en noem het op, op allerlei vlak hebt opgelopen. En wat we allemaal elke dag doen wordt dan ineens letterlijk verschoond met het witte witte bloed van de rozen natuur.

Ida: Ja Madama, het is een thema zoals ik zei, dat komt telkens terug. Je gaf het zelf net al even aan dat er ook een serie is die heet Rosa Alba. Ja, en die is gemaakt in 2022. De aanleiding was bijzonder. De uitwerking is bijzonder.

IMG 3757

Madama:  Nou ja, inderdaad, we zeiden het al, soms word je ontroerd door een bos rozen. Wij waren 22 april 2022 inderdaad getrouwd na 31 jaar en toen kregen we natuurlijk boeketten. Nou en één van die boeketten was prachtige witte rozen en ook allerlei andere boeketten. En toen heb ik Les Fleurs de Bonheur gemaakt maar dat doen we een ander keertje. Maar ook kwam dus die witte rozen weer met dat thema van de alchemie. Daarom heb ik ze ook Rosa Alba genoemd.  Je zult ze ook zien, zo echt in het donkerrood. Transformatie van het bloed en van het leven en van alles. En dan die witte rozen die ook bijna, ja, zijn ze nog wel wit? En ze zijn helemaal dooraderd om dat proces, dat alchemistisch proces hè? Want alchemistisch proces wil zeggen niks is statisch. Alles. Alle atomen, alle moleculen, alle protonen, neutronen, noem het op. Alles is eigenlijk energie. Het is zo subtiel dat het gewoon trillingen, frequenties en die vormen. Dus iedere frequentie vormt een vorm.

 

drieluik Rosa Alba k

Nou, in Rosa Alba is eigenlijk heel belangrijk en in de alchemie wordt dat vaak genoemd de white stone. De witte steen. Heb je weer die steen, want dat is een staat, een staat van Zijn hè. Vandaar die steen. Het is dus een realisatie, eigenlijk steen. Ander woord voor realisatie. Je hebt dus de gouden steen is de eindfase, maar je hebt ook de witte steen. En daarin komt de kwalificatie, het samenkomen van de materie. Dat is echt een heel mooie fase in je eigen ontwikkeling. En ook in mijn eigen boek Hemelpoorten werk ik er ook mee nigredo, albedo, rubedo oftewel de eerste kaart is de donkere kaart daar is alles nog onbekend zal ik maar zeggen. De tweede kaart is de witte kaart, dat is de kantelpunt kaart en de derde is de rode kaart van de realisatie waardoor de Gouden Steen het Ik Ben zich kan ontwikkelen. Dus dat is ook interessant. Dus alchemie is altijd een heel belangrijke leidraad geweest. In Rosa Alba is het dus de staat van Zijn waarin de materie zich spiritualiseert/ vergeestelijkt en de spirit zich materialiseert. Dus dat is ook weer die prachtige ontmoeting tussen Hemel en Aarde, is ook een soort heilig huwelijk. Al is het dan nog niet de eindfase. Het is wel de allerbelangrijkste fase om, zoals ik al zei, het bloed te verschonen om werkelijk uit die staat, die inertie,  die gravitatie die je naar beneden haalt omdat je, als je dat hebt, je dan als het ware ge processed om het even modern te zeggen, je hebt dat echt als het ware in je eigen ziel, in de athanor,  in de kelk van je eigen ziel. Zie het voor je, allemaal kolkende bewegingen en plotseling is daar die prachtige kristalhelder, want dat is het eigenlijk, hè? Dus witte steen, waaruit weer een hele nieuwe fase van harmonie en vrede. En ook alomtegenwoordigheid. Dus je krijgt ook een verbinding omdat die materie zich materialiseert in jou. Krijg je echt op geestelijk niveau een bewustzijn van dat jouw bijdrage in het leven ertoe doet.

Ida: Ja Madama dat is echt heel erg inderdaad de leidraad ook in jouw werk. Die alchemie, die omzetting, telkens die uitzuivering. En zoals je ooit zei van mijn pain wordt painting. Dus dat is ook een heel duidelijke rode draad, om het maar even zo te noemen. Ja, en je hebt daar ook weer heel veel verschillende gedichten over gemaakt. Maar er is één gedicht wat er echt uitspringt en wat ook in deze tijd, ja zo ongelooflijk van toepassing is. Ja dat is natuurlijk alweer een tijd geleden gemaakt ik weet niet precies wanneer, maar in elk geval vind ik het heel fijn als je dat zou willen vertellen en voorlezen.

Madama: Ja, ik wou nog even over die witte staat. Ik lees toevallig mijn aantekeningen, want ik maak altijd heel veel aantekeningen als ik een schilderij maak. Het is een enorm proces ook, letterlijk het schilderproces natuurlijk, maar ook een geestelijk proces. Want voor mij is het eerste wat je al zei painting. Dus the exorcisme of pain makes a painting kan je zo mooi in het Engels zeggen. Dus dat proces, dat begeleid ik vaak door te luisteren naar muziek, ook het maken van muziek en gedichten. Dus al die aantekeningen die doe ik dan in een soort dossier. En ik lees nu ineens hier van 

De huid is de bruid 
als de levensgeest doorbreekt 
en stralend licht reflecteert 
en bevruchtend vruchtbaar resoneert. 

Kijk, en dat vind ik dus dat heb ik ook later in nog een andere serie zes rozen verder uitgewerkt. Dat parelmoer. Want je moet die witte staat echt zien als parelmoer, als een soort, wat ik al zei resonantie. Dus je gaat eigenlijk niet meer jezelf zien als een stuk stof, maar je ziet jezelf resonerend met je frequentie  van de levensgeest, want je bent bevrucht door die levensgeest en dat is dat hele symbool van de bruid waar we het ook al eerder in een episode over hebben gehad.

Ida: Madama je zei net de huid als bruid, ik wil nog even zeggen dat we ook in episode 9 heel uitvoerig hebben stilgestaan bij de bruids wade en de betekenis van de bruid. Dus dat is ook een prachtige podcast voor degenen die dat nog niet geluisterd hebben om daar nog eens naar te gaan luisteren en inmiddels ook YouTubefilmpje. En vervolgens hebben we het net gehad over Rosa Alba, alchemistisch proces, parelmoer. Toen zei je ook van ja. Daar hebben we een serie schilderijen gemaakt waarin ook die transfiguratie heel belangrijk was. Een serie schilderijen die ook een alchemistisch proces is, weer een alchemistisch proces. Daar hebben we dan inderdaad in episode 12 ook één schilderij van laten zien. Ja, maar dat is wel iets om nog even in het geheel mee te nemen.

Madama: Ja, nou ja, de witte roos. We hebben het thema witte roos nu. Nou, het eerste wat ik eigenlijk nog even wil zeggen is over Rosa Alba dus die staat van Zijn hè. Dus niet de steen maar de staat van Zijn is dus op dat moment dat het weer vervluchtigt. En eigenlijk is het hele leven een alchemistisch proces. Je lost dingen op, de vervluchtiging van vaste materie en tegelijkertijd verbind je ook weer heel veel dingen. Dus wordt het weer verstevigd, gelijmd of samengebracht. Hoe je het ook noemen wilt, dat is eigenlijk altijd de opgaande en de neerdalende beweging is eigenlijk het mysterie van het leven. Dat zie je natuurlijk ook in alle seizoenen en ook is dat bij mij vaak ook met een schilderij bijvoorbeeld waar we het net over hebben The White Rose of Translucent Radiance, waar dus allemaal hele kleine parelmoeren roosjes in staan hè. Dus je weet nu parelmoer om dus die staat van die straling, die transfiguratie van de materie om die dus weer te geven. En dan vind ik ineens die prachtige schattige, semi parelmoer natuurlijk, roosjes en krijg ik ook allemaal tekens op dat moment ook  en dan heb ik ineens mijn parelmoeren ketting enzovoort enzovoort.

 

IMG 0492 Transfiguration Zuiverend 6

Maar het belangrijkste is dat je dus de kwaliteit die in die prachtige White translucent Radiance is, dus ook weer die straling, die staat van straling, heb ik in een serie van zes.  We laten nu van die serie Translucent Radiance waarin de kwaliteit, want ik geef ook altijd een kwaliteit aan de schilderijen en dit is dan de kwaliteit van Transfiguratie, want hij komt uit een hele vurige ondergrond. Nou ja, ik had eerst de zes seizoenen allerlei seizoenen gemaakt en tussenstadia en daaroverheen heb ik toen die White Rose gemaakt. Dus dat is een hele bijzondere krachtig vehikel. Eigenlijk kanaal weer als je die witte roos ziet dus dan is het een open hart hè. Dus je kan als het ware al in de roos, als het ware in die opening dalen. Om uiteindelijk omringd te worden door het stralende witte licht, om niet ,dat witte licht wat er altijd is en altijd genezend werkt vanwege de kwaliteit, dat het staat voor het directe, zuiverste licht uit de Bron.

Ida: Ja, Madama, we zeiden al eerder dat thema komt dus telkens terug. Dat heeft allerlei betekenissen. Heb je ook heel goed beschreven en omschreven. En er is een gedicht daar refereerde ik net al even aan, wat denk ik een hele mooie afsluiting is van deze episode en ook past in deze tijd.

Madama: Ja, nou het is best wel een heftig gedicht. Ik heb dat ook echt uit het diepst van mijn hart geschreven. Ik zing het ook vandaar in het Engels. Maar ja, iedereen begrijpt Engels tegenwoordig dus ik zal het in het Engels voorlezen. Het is de trilling die voor mij het belangrijkste is dat ik als tegenwicht van licht bijdraag aan deze tijd van chaos en donkerte, maar aan de andere kant ook weer die uitdaging om waar en wat is jouw licht? Hoe draag jij bij? En niet om deel te nemen aan de dualiteit van die oorlogen, et cetera, et cetera. Maar juist in die eenheid, die Oneness die Roos van Licht te blijven.

Prayer for Peace beyond the Wall of Intimidation

Injustice

White roses of compassion
for the killer 
white roses so the hate can dissolve 
the scars of the deepest denial
of THE I AM in everyone.

How can you kill life
life comes always back to you
in the way you recognize it.

White blossom calling 
freedom
forgiveness
salvation
for the souls crying.

White roses of compassion
for the killers
They don’t feel themselves
so they steal, rape, take hostage
and lie as cowards
hiding in their shadows of emptiness.

White stars blazing away the fear 
white roses blowing in the wind
for Change is near!

Tekst Madama 5-3-2022