The Creative Process I

Afl. 6 Wat is het Geheim van Creatie?

Ida: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I AM podcast. De podcast met Madama die Kunst en Spirit verbindt met Bewustzijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guinee, je host. Madama Vandaag komt er een heel interessant onderwerp aan de orde, namelijk Wat is het geheim van creatie? En nu is het zo dat jij al in 1992 een serie schilderijen, of liever gezegd werken op papier hebt gemaakt van 100 x 70 cm, prachtige werken die als thema hebben Het creatieve proces. En daar hoort ook een gedicht bij. Zou je dat gedicht willen voorlezen?

Madama: Ja, dat gedicht heb ik weliswaar later gemaakt, want ik ben mijn hele leven daarmee bezig, maar dit vind ik wel heel illustratief. Naar aanleiding van een prachtige uitzending over Modigliani. Ik heb verschillende hommages aan kunstenaars gemaakt en daar heb ik het later over. Maar deze is dus voor mijn zeer prachtige Modigliani, waarin het scheppend proces los van de beelden waar we het net over hadden, heel mooi in uitkomt. 

Pintor da Infinita Belleza

Door mijn penseel vol liefde

verdwijnen alle pijnen

door mijn ballades vol toewijding

roep ik bloeiende glorie in victorie op

elke keer, steeds weer.

Mijn leven valt in stukken uiteen

mijn hart breekt apart

maar wat smelt door het licht

is de hardheid van mijn gezicht.

Bevroren door de kwetsuur

diep van binnen, tot op het bot

van mijn eenzaam skelet.

Dus nu dans ik mijzelf in trance

om de grenzen te overschrijden

voorbij bloed, last, illusies.

Ik moet de kosmische gids 

van immanente genialiteit opwekken

om de schoonheid van het leven vorm te geven.

Door mijn penseel vol liefde

verdwijnen alle pijnen

door mijn ballades vol toewijding

roep ik bloeiende glorie in victorie op

elke keer, steeds weer.

 

Dus dit is mijn verhaal over het Scheppende. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, de vraag vind ik heel intrigerend. Wat is nou dat creatieve proces? Nou, dat is best wel een grote vraag die wij toch in een redelijk beperkte tijd zullen moeten beantwoorden. En dat gaan we doen. Ten eerste is natuurlijk het scheppende niet als het ware alleen maar gerelateerd aan kunstenaars. Het scheppende is natuurlijk het principe wat in de hele letterlijk schepping plaatsvindt, namelijk uit het niets. Dus dat wat je niet kan zien, komt iets. Nou, dat is de Big Birth. Want ik zeg bewust niet de Big Bang. Ik noem het de Big Birth. Ik noem het, het zaadje. Het kleine zaadje bevrucht in de baarmoeder waaruit deze hele prachtige mens komt. Zo is ook alles uit het zaad van de creativiteit, van het bewustzijn ontstaan. Dus alles is eerst als het ware niets. En dat je dan met de verbeelding, met de kracht, dat heet de vrouwelijke kracht. Het zaad wordt meestal gezien als het mannelijke. Het is de idee, de kracht van de idee. Je zou ook kunnen zeggen de wil. Die kracht vormt zich als het ware in een ruimte van de verbeelding en dus in het universum van de verbeelding komt de energie van het scheppende, het zaad als het ware tot wasdom. Daar begint het mee.

Ida: Ja, je gebruikt de beeldspraak inderdaad van het zaad en de womb, dus de baarmoeder. En hoe moet ik dat zien? Zie je dat mannelijk vrouwelijk ook gebonden aan man vrouw? Of zijn dat eigenlijk toch een breder soort begrippen?

Madama: Ja, nou kijk, het hele idee van geslacht en mannelijk geslacht en vrouwelijk geslacht zijn in feite altijd uitdrukkingen van de dualiteit hè, positief of negatief, mannelijk, vrouwelijk, donker, licht. Noem het op hè? Het gaat om de ontmoeting van de dualiteit Dus er is een eenheid geweest. Die eenheid heeft zich gesplitst in noem het maar de twee polariteiten, maar altijd is er de eenheid, het nulpunt en de nul en de één en de twee die de uiteindelijke driehoek vormen. Dus dat is al een hele discussie op zich. De dans der dualiteit doet de schepping ontstaan. Want schepping ontstaat eigenlijk, dus het creatieve proces, want daar vraag je naar, ontstaat alleen maar door die bevruchting van die innerlijke ontwikkeling, van jouw idee, van het zaad, samen met het feit dat het dus door de verbeelding vorm kan krijgen, leven kan krijgen. En de hele menselijke schepping is daar gewoon een voorbeeld van. Het is niet voor niets het zaadje in de womb en de bevruchting, etcetera, etcetera. Dus dat idee van dat er ruimte moet zijn om het creatieve proces te laten ontstaan, dat is al ontzettend belangrijk. Want meestal, stel dat we al een idee hebben, dan gunnen we onszelf al helemaal niet de tijd dat het zich kan ontwikkelen. Het is voor de mens negen maanden voor, voor bepaalde dieren waanzinnig lang en voor anderen weer super kort hè? Het idee als we dan even toch weer teruggaan naar het scheppende voor de mens is dat een idee moet rijpen. En dat rijpingsproces, dat kun je alleen maar koesteren via de verbeeldingskracht. William Blake heeft daar dus uitgebreid over geschreven dat de verbeelding is in feite de echte voedster, zou je kunnen zeggen. De Alma Mater van de oorspronkelijke zaad  Bindu zeggen ze in Indië? Dus er is een gedachte. En die gedachte moet zich ontwikkelen en dat kan alleen maar in ruimte De voeding voor die ruimte is de verbeelding en de verbeelding, als je dat dan weer op een ander niveau, ziet daarom zei ik ook al in trance. Dat is natuurlijk toch een andere staat van zijn dan alleen het lineaire, rationele. Die verbeelding, die geeft als het ware de kleuren, de informatie, de intuïtie. En dat is een vrouwelijke eigenschap. Dus terugkomend op mannelijk vrouwelijk. Je zou kunnen zeggen dat het compacte zaad wat nog niet in ontwikkeling is alleen maar een pure idee, zou je dan eventueel mannelijk kunnen noemen. En de hele bekleding, de bevruchting, de verwarming, de nou ja, de hele womb is de imagination is het vrouwelijke en samen vormen ze de drie eenheid. Wat men dan de Heilige Geest noemt. Die dat product wat daaruit komt, dat is dus in feite de creatie.

Ida: Ja, dat is een heel proces. Maar nou vraag ik me toch af. Even ook voor mezelf eigenlijk. Ik ben geen kunstenaar. Hoe is het dan als ik geen kunstenaar ben? Hoe is dan mijn relatie als mens tot creatie? Wat doet de gewone man of vrouw met deze wijsheid?

Madama: Ja, nou, er zijn eigenlijk twee antwoorden op. Ten eerste de gewone man of vrouw. Een kunstenaar is dat natuurlijk ook hè? Maar waar het om gaat is dat je, waar we het al eerder over hebben gehad, in een andere uitzending over innerlijk dialoog. Kijk alleen als je de idee hebt, de afstemming en de instemming van wat wil je uitdrukken? Je kunt alleen vernieuwend zijn, want creatie kun je ongeveer gelijk laten vallen met het woord vernieuwing. En nieuw, iets ontpopt zich, iets wordt geboren. Dat kan alleen maar doordat je eerst noem het maar alle clichématige ideeën die je hebt, dat je die natuurlijk stillegt. Want je kan niet. Ja, heel soms. Natuurlijk zijn erook theorieën: in stress wordt van ook alles geboren. Klopt ook een soort vulkaan, een soort cooking, enzovoort. Yes ook. Maar we gaan even naar de oorsprong. Je kunt eigenlijk alleen maar vanuit die diepte van noem het maar stilte, donkerte, innerlijk dialoog creëren.  En dat is weer niet rationeel hè, Dat is ook bekend bij wetenschappers. Ineens hebben ze een droom of wat dan ook. Dus vanuit die hele diepte van wat wil ik uitdrukken? Wie ben ik, wat wil ik? Hoe kan ik mijn leven vormgeven. Bijvoorbeeld Ik ben saai bezig, Ik wil een nieuw leven. Wat moet ik nou? En alleen al door die gedachte dat je iets nieuws wil, komen er impulsen. Want het leven is altijd vernieuwend. Dus doordat je dan naar binnen gaat, want dat is toch wel weer de sleutel doordat je naar binnen gaat en tegen jezelf zegt ik wil vernieuwing, krijg je als het ware de informatie uit het geheel van het universum van het leven zelf toegereikt. En ineens zie je dat krantenartikel. Ineens kom je op van oké, die kan ik nog wel eens benaderen. En wat ze dan synchroniciteit noemen. Je krijgt impulsen. Nogmaals, omdat het leven wat ik dan noem De Nieuwe Stroming. Het leven stroomt omdat jij toelaat dat je vernieuwing wilt en creatie. Dus komt de informatie naar je toe. Maar het begint dus weer bij het willen. Dus het zaad, het willen dat je een verandering wil. Los van het feit dat als je eenmaal bent afgestemd op je intuïtie, er natuurlijk elke seconde allerlei wonderen kunnen gebeuren.

Ida: Ja, dat vind ik een hele goede gedachte, want ik zat even na te denken. Dat herken ik ook in mijn eigen leven. Dat je dus op een gegeven moment bijvoorbeeld een besluit neemt. Dus dat is dan bijvoorbeeld toch die wil en dat je dan een focus krijgt. En vanuit die focus zie je ineens allerlei mogelijkheden en komen er mensen op je pad die je eerder, had je ze misschien niet eens opgemerkt, maar omdat je een focus hebt, zie je van hey, die kan ik benaderen of daar kan ik misschien contact mee leggen of wat dan ook. Want ja, jij bent natuurlijk iemand die ook heel filosofisch geschoold is. Maar het is eigenlijk wat je ook wel eens zegt: het scheppend vermogen is aanwezig in ieder mens. En ieder mens, en dat vond ik wel grappig in een vorige uitzending zei je van: ja het maakt eigenlijk ook niet uit. Je kan ook je creativiteit uiten, bijvoorbeeld in taarten bakken of in een prachtige cappuccino maken. Ik noem maar wat op. Dat wil ik toch wel even benadrukken. Het kan heel abstract klinken, maar het kan dus ook weer heel goed down to earth gebracht worden.

Madama: Ja, maar het is wel zo dat creatie kijkt, want dat was je echte vraag. Daarom ben ik er ook zo diep op ingegaan. Kijk, als je uit routine cappuccino's maakt, is er natuurlijk niks nieuws aan. Kijk, waar het om gaat is met creatie. Wat is creatie? Creatie betekent dat je bepaalde dingen kunt omzetten, creatief kunt omzetten. Dus de gewone dagelijkse dingen ineens kunt omzetten in iets wat voor jou werkt. Daar kun je allerlei voorbeelden van geven, in de beeldende kunst is het heel simpel. Bijvoorbeeld het dagelijks voorwerp van Duchamp, enzovoort. Die hebben dan ineens gezegd van oké, dat is een toiletpot. Maar het kan ook een kunstvoorwerp zijn. Daar is het zo’n beetje mee begonnen, maar bij mij wat ik noem Daily, Divine, Discipline, Devotion, Dance. Dat je eigenlijk alles doet met een bepaalde aandacht, met bewustzijn. Nou dus de creatie ontstaat door de aandacht. Dus doordat je aandacht hebt, dat is eigenlijk die warmte waar ik het over heb, die verbeelding. Doordat je aandacht hebt voor wat je doet, kan er ook continu, omdat leven zich continu vernieuwd. Het is een stroom, het is een rivier. Het is alsmaar iedere keer opnieuw, nieuw. Alleen maar het nu bestaat. En als je open bent om dat nu continu. Het woord zegt het al toe te laten. En waarom? Continu? Omdat we zijn eigenlijk omgeven, het moderne woord is dan quantum field. Er zijn natuurlijk duizenden woorden voor, het levensveld, wat je kan voorstellen als een soort oceaan, van creatief kosmisch consciousness. Doe het maar even met alle C's. En dan Christ mag van mij ook erbij. Waarom? Omdat het Licht is. Christ in de vorm van, het is nog ongevormd en het is pure licht, leven, liefde en uit die bron, dus de grote baarmoeder die ons omgeeft in de wereld van verschijnselen. Als je daar dus contact mee krijgt, word je dus weer door die warme kracht gevoed, waardoor je de dagelijkse werkelijkheid als het ware toch zoveel mogelijk bezielt. Opnieuw, creatief, waardoor weer nieuwe ideeën ontstaan, kan be-leven.

Ida: We hebben het gehad over die wonb, dat universum, die ruimte. Maar dat eigenlijk in die ruimte, is alles energie en dat wij dat eigenlijk meestal vergeten. Maar dat alles, ook wat wij als materieel zien. Ik kijk bijvoorbeeld nu naar een vleugel, prachtige vleugel van jou, de schilderijen, maar dat in wezen dat allemaal energie is. Allemaal atomen. Dat is allemaal gevormd vanuit die energie en dat we eigenlijk, permanent toegang hebben tot die enorme bron van energie. Alleen wij ervaren dat, tenminste, dan praat ik maar even over mezelf, ik ervaar dat helemaal niet zo in het dagelijks gebruik. Maar als je er goed over nadenkt en mee bezig bent, kun je uit die enorme bron. Ja, om het maar even op z'n Engels te zeggen tappen.

Madama: Ja, tap to definite every minute is one of my songs. Inderdaad, eventjes spontaan ja. Maar inderdaad, dat reservoir, heb je heel mooi gezegd hè? Dus dat is de womb. Het is zo mooi in het Sanskriet garba.  Dat is de garba en Garb is zowel het woord gewaad als tempel en garb in het Engels, het kleed. Dus er zit een soort grote voile. Wat ik ook altijd het gewaad van de nieuwe aarde noem. We zijn ook nu bezig om daar als mensheid naartoe te gaan. De vijfde dimensie noemen we dat. Maar ja, het is ook maar een naam natuurlijk. Het gaat erom dat we leren, dat noem ik de Kosmische Renaissance, dat we leren dat wij een energetisch wezen zijn. Dat is ook mijn hele doel met mijn kunst en met alles wat we nu hier doen. Beyond Art. Want het is geen object, het is energie en energie is een configuratie van atomen, wordt een vorm. Dus alles wat op een gegeven moment tot een soort klontering komt, dan noemen wij, het wordt zichtbaar. Het wordt een particle, het wordt vorm, maar uiteindelijk is alles stromende energie. En dan moet u dat ook nog zo voorstellen. En dat gaat heel ver hoor. Voel het even dat je dan eigenlijk het woord atoom, dat zijn we ook steeds weer mee bezig. Wat je nog vroeger dacht een deeltje, Nou ook dat bestaat niet. Alles is eigenlijk een sluier, een soort ja, een soort lichtflits, maar dat is nog te hard gezegd. Een aanraking, een adem van aanwezigheid. En door onze wil, door onze ideeën. Dat wij focussen op die adem, krijgt die adem uiteindelijk, door de kracht van onze gedachten en koestering, een vorm Een kunstenaar ervaart dat natuurlijk heel goed. Maar goed, nogmaals, ieder levend wezen, iedere baby is daaruit geboren. Het is het geboorterecht van de mens is ook om zichzelf te open-baren, dus zijn eigen creaties en herschepping. Oké, ik ben een lichtwezen. Ik ben een energetisch wezen in een fysiek lichaam. En hoe ga ik mijzelf zo transformeren dat ik beleef, dat ik elke dag leef?

Ida: Juist daar gaat het eigenlijk echt om. Dat je het leven door je heen voelt stromen en dat je ook eigenlijk zou kunnen zeggen, laat maar komen hè? En dat is wat mensen dan wel eens zeggen in de flow zijn, maar dat je inderdaad aan de ene kant, dat is dus het interessante, bijna misschien een paradox, aan de ene kant dat scheppende. Dat betekent dat je vanuit het niets iets gaat maken en tegelijkertijd dat je toch ook toelaat dat het leven misschien een hele andere wending neemt dan je ooit gedacht had. We denken natuurlijk vaak van goh, je kan alles plannen en organiseren, maar dat is niet zo. Totdat je daar echt mee wordt geconfronteerd in je persoonlijk leven of in het leven van anderen. Ja, je ziet van het is dus toch niet zo dat wij uiteindelijk alles maar voor het zeggen hebben. Dus dat is ook een hele interessante paradox noem ik toch maar even, een tegenstelling tussen enerzijds dat je die scheppende kracht hebt absoluut, de wil hebben we net gezegd, de focus heel belangrijk, maar ook dat er toch gewoon allerlei onverwachte dingen kunnen gebeuren. J

Madama: Ja, maar dat is dus creatie. Kijk, jij maakt daar nog even een soort dualiteit in, maar ik niet. Want kijk, juist dat onverwachte, dat je dus niet, laten we zeggen je planning of dat ineens een ziekte, een dood, een scheiding en een oorlog en noem het op. Kijk, op dat moment wordt juist je scheppend vermogen, en wat dus zeker niet gebakken is aan een schilderij of wat dan ook, maar een weer het woord concept en perceptie. Namelijk hoe ga ik hiermee om? Dus hoe? Wat als je het in één woord zegt? Wat is Creativiteit is eigenlijk, alchemie, is eigenlijk de omzetting. Waarom omzetting? Alles is energie. En als je die energie dus als je daar contact mee krijgt, of dat nou een hele grote droefheid is, voel die droefheid en zet hem om. Nou, dat kan zijn in dat je inderdaad heel droevig mag zijn, maar ook die droefheid is niet absoluut. Die zal op een gegeven moment zijn vorm krijgen en die zal mededogen veroorzaken, of die zal misschien in het begin weerstand en agressie oproepen, maar vandaaruit komt ook weer iets want alles is energie. Misschien dat je een prachtig lied maakt, zoals de fado en de flamenco en de blues. Alles is pijn, is een onderdeel van zijn het, zolang we nog geen paradijs op aarde hebben. Dus met andere woorden het scheppend vermogen van de mens, het creatief vermogen, is om welke omstandigheden dan ook, de alchemie van het Zijn. Oftewel alles is energie, dus stroomt, want energie stroomt en gaat nooit verloren. Dus met andere woorden het scheppend vermogen, het creatieve vermogen van de mens is om uit alles wat er ook gebeurt, uiteindelijk voor je te laten werken, zodat het een ervaring wordt, een expressie en een laten we zo zeggen evolutie van het bewustzijn.

Ida: Ja, dat heb je zelf vele malen heel mooi uitgedrukt door één hele simpele zin, namelijk van pain tot painting. Ja, wat jij natuurlijk letterlijk in jouw leven hebt gedaan. Heb je de pijn die je op heel veel vlakken hebt ervaren. Persoonlijk, fysiek, noem het maar op, omgezet in paintings. En dat is heel simpel twee woorden, maar zegt het eigenlijk in zijn totaliteit.

Madama: Ja, en dat is ook in het gedicht wat ik net voorlas van Modigliani, die natuurlijk ook het nodige heeft meegemaakt.

Ida: Wie is Modigliani. Kan je misschien even toelichten,

Madama: Ja, het is een Italiaanse kunstenaar die dus ook heel veel weerstand heeft gehad, Armoede, noem het op. En ja, schuld, niet schuld, drink, drank, bla bla. Maar het gaat erom dat hij uiteindelijk voor die schoonheid ging, voor die trance, uiteindelijk wilde hij victory. Hij heeft de mooiste vrouwenbeelden gemaakt. Maar ja, werd dat begrepen toen? Nee, nu miljoenen misschien. Whatever heb ik niet meegemaakt. Maar het gaat om die ervaring van een kunstenaar. Om vanuit dat bloed, vanuit die pijn, vanuit die ontkenning de pain wordt een painting. Dus the exorcisme of pain is een painting, oftewel het aangaan, dus het voelen, het niet ontkennen, want dat is belangrijk voor pijn. Ontken het niet met tranquillizers en met alles. Voel het en maak door je scheppend vermogen en het geloof dat het leven zich altijd wil voortplanten, oftewel vernieuwen, dat je in die vernieuwende kracht blijft. Dus maak je lied, maak je schilderij, maak je klaar, maak je openbaar, voel het, voel verbinding met andere mensen en van daaruit krijg je waarschijnlijk een vorm dat je ineens dat gaat doen of dat gaat doen. Je gaat een club oprichten. Heel veel slachtoffers die maken uiteindelijk iets waardoor ze zeggen nou, nu snap ik het en nu ga ik werken voor andere mensen die dit ook hebben meegemaakt. Dus het heeft zoveel vormen en de sleutel is het omzetten van je pijn in Bewust Zijn. Het is niet alleen in een painting, maar in bewust zijn en dat delen met velen.

Ida: Ja, ik denk dat het al heel veel informatie geeft deze sessie. En ik wil eigenlijk zeggen die prachtige schilderijen waar ik het in het begin over had, het creatieve proces. Elke uitzending die wij doen wordt ook in onze blog op www.madama.nl gezet. Plus vind je daar ook dus de afbeeldingen van de schilderijen, in dit geval, dus dat maakt het ook een meerwaarde. Heb je bijvoorbeeld geen tijd om te luisteren, maar wil je het even lezen of even rustig tot je door laten dringen? Dan kan je gewoon altijd via de blogs op www.madama.nl het rustig nalezen. Ja en het is ook zo dat mocht je vragen hebben of denken van goh, ik zou toch eens met Madama over een bepaald onderwerp willen praten en een consult willen of een goed gesprek, dan is dat altijd mogelijk. Dus laat dan even weten via info.madama.nl. Dank je wel Madama! Het was weer een zeer boeiende sessie en tot de volgende keer.

Madama: Nou ik dank jou ook Ida, namens alle kunstenaars, namelijk het hele scheppend principe, wat wij noemen het leven dat is vormgegeven, wat wij ook kunnen vormgeven, wat we kunnen doorgeven en bovenal beleven.